Spotkania Grupy Wsparcia

GRUPA WSPARCIA to okresowe spotkania ludzi o podobnych problemach. Dzięki temu każdy poszukujący wsparcia rodzic może porozmawiać z innymi osobami radzącymi sobie z podobnymi trudnościami życiowymi. Celem grupy wsparcia jest: wymiana informacji na temat sposobów radzenia sobie,  minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemach, poprawa samopoczucia, podnoszenie aspektów poczucia własnej wartości, uzyskanie porady.

Dziękujemy za udział w pierwszym spotkaniu grupy wsparcia dla rodziców uczniów naszej szkoły oraz rodziców dzieci z wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, mamy nadzieję, że w nieco większym gronie, w dniu 24.03.2015 r., w godzinach 16.00 – 17.00, sala C 12.

Olga Bielarska, Agnieszka Żachowska