Katecheza specjalna

26 maja, w środę, gościliśmy po raz kolejny kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego z Drohiczyna wraz z ich opiekunem, a jednocześnie Dyrektorem Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego ks. dr Krzysztofem Mielnickim. Uczestniczyli oni w lekcji pokazowej z religii w ramach katechezy specjalnej prowadzonej przez katechetkę p. Grażynę Jarosz. Przy okazji wizyty goście zapoznali się ze specyfiką pracy w naszej placówce i z jej wyposażeniem. Było to cenne doświadczenie, które przydać się może w przyszłej pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.