2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004r.  obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Pracy  i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Jest to również  Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

(źródło – Wikipedia)

„Kto Ty jesteś? – Polak Mały! …”

🙂

220 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja, z 1791 roku
jest ustawą uchwaloną w Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Kompromis ten dążył do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, wreszcie zagadnienia związane z obroną całości terytorium Rzeczypospolitej. Stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego oświecenia.

Udział Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w uroczystościach z okazji Święta 3 Maja