Już wakacje !

Zakończyliśmy oficjalnie rok szkolny 2010/2011. Po Mszy Świętej, która rozpoczęła się o 8.00 w Kościele pod wezwaniem Św. Jana Bosco, w szkole odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego. Najlepszym uczniom wręczono nagrody i dyplomy, wszystkim rozdano świadectwa i po uroczystości rozpoczęły się długo oczekiwane WAKACJE ! Wszystkim  życzymy „BEZPIECZNYCH WAKACJI” i udanego wypoczynku – spotkamy się znowu 1 września 2011. 

18 maja – Dzień Patrona Szkoły

W dniu dzisiejszym –18 maja obchodzimliśmy uroczyście „Dzień Patrona”. W szkole odbył się apel  poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Po apelu udaliśmy się na Mszę Św., podczas której uczciliśmy pamięć Wielkiego Polaka. Po mszy złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz pod pomnikiem Jana Pawła II.

„KATYŃ…ocalić od zapomnienia”

 

 

Uroczystość Sadzenia Dębów Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej z terenu powiatu Sokołowskiego. O godzinie 16.00 została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza a o godz. 17.00 odbyło się Uroczyste Sadzenie Dębów Pamięci w alei przy Ołtarzu Papieskim. W uroczystości wzięła udział delegacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na czele z Panią Dyrektor Beatą Biernat.

Apel z okazji 220 lecia Konstytucji 3 Maja.

W szkole, w dniu 10 maja, odbył się uroczysty apel z okazji 220 lecia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie naszej szkoły przedstawili krótką inscenizację na ten temat. Świąteczny charakter obchodów tego wielkiego święta narodowego wszystkich Polaków podkreślił występ aktorów z grupy teatralnej– uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Przedstawienie bardzo się wszystkim podobało.  

220 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja, z 1791 roku
jest ustawą uchwaloną w Sejmie Czteroletnim przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim. Kompromis ten dążył do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze Polski, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Wśród największych dzieł prawno-politycznych dawnej Rzeczypospolitej Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. zajmuje bardzo ważne miejsce. Była pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej, ustawą zasadniczą, regulującą podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz państwowych, wreszcie zagadnienia związane z obroną całości terytorium Rzeczypospolitej. Stanowiła, zgodnie z duchem epoki, wybitny dokument polskiego oświecenia.

Udział Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w uroczystościach z okazji Święta 3 Maja

POLSKA-barwy narodowe, flaga i godło.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, są kolory biały i czerwony.

Flaga RP
Godło RP

Nasza  polska flaga oraz polskie godło.

Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów. Wykorzystywany był on jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do uzyskania tego koloru mało kto mógł sobie na niego pozwolić, dlatego też był on wykorzystywany jedynie przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych.

Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone. Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.

Po raz pierwszy polskie barwy zostały skodyfikowane uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831:

Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu Wniosków Komisji Sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią:
Artykuł 1.
Kokardę Narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Artykuł 2.
Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie te kolory nosić mają w miejscu gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były.
Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku.
(źródło: Wikipedia)

Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II

„Błogosławionym” ogłosił Jana Pawła II Papież Benedykt XVI. Ustanowił też dzień 22 października dniem czczenia Jego pamięci. W dniu tym będziemy mogli czcić Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w liturgii. Podczas Uroczystej Mszy Beatyfikacyjnej wzięło udział ponad milion wiernych, którzy zgromadzili się w Rzymie, oraz niezliczone miliony wiernych, którzy obejrzeli transmisję w mediach. „Znakomity Syn Narodu Polskiego pomógł wszystkim wiernym na świecie nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności…” przekazał w homilii Benedykt XVI.

Błogosławiony Jan Paweł II ustanowił pierwszą niedzielę po Wielkanocy-Niedzielą Miłosierdzia Bożego ( na pamiątkę św. Faustyny).W wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego – 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21.37 zmarł, a dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 1 maja 2011 r., został ogłoszony Błogosławionym.

Beatyfikacja

Istnieją Słudzy Boży, którzy  mogą być z pożytkiem proponowani jako wzory życia i przykłady cnót dla wiernych. Taki właśnie cel spełnia beatyfikacja. Instytucja ta różni się od kanonizacji tym, że nie nakazuje, lecz zezwala na kult publiczny lokalny i nie jest aktem papieskim definitywnym, ponieważ jest otwarta na ewentualną kanonizację i jest jednocześnie obowiązkowym etapem w drodze do kanonizacji. Formalnymi wymogami do beatyfikacji jest stwierdzenie heroiczności cnót albo męczeństwa za wiarę oraz jednego cudu dokonanego za wstawiennictwem Sługi Bożego po jego śmierci. W przypadku męczeństwa można jednak prosić o dyspensę od cudu wymaganego do beatyfikacji.

Kardynał metropolita krakowski Stanisław Dziwisz uważa, że Jan Paweł II może stać się patronem „odzyskanej wolności, jedności i solidarności”.

Ostateczna decyzja należeć będzie do Watykanu, ale Stolica Apostolska z pewnością weźmie pod uwagę sugestie płynące od osób i środowisk przez wiele lat związanych z nowym błogosławionym.

Wielkanoc Szkolna.

Tradycyjnie w szkole przed Świętami Wielkanocnymi spotykamy się przy stole świątecznym dzieląc się jajkiem. W tym roku również, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, pracownikami szkoły,nauczycielami i wychowawcami, rodzicami oraz z wychowankami zasiedliśmy przy jednym stole. Wcześniej dzieci i młodzież przedstawiła nam krótką część artystyczną. Przy pięknej scenografii występujący uczniowie wprowadzili wszystkich zebranych w świąteczny nastrój. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z „Wielkanocy Szkolnej”, który najlepiej  oddaje świąteczną atmosferę panującą podczas uroczystości.