Internetowe centrum informacji multimedialnej

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które powstało przy bibliotece szkolnej liczy cztery komputery podłączone szerokopasmowym łączem do internetu, drukarkę wielofunkcyjną oraz oprogramowanie encyklopedyczne dla uczniów szkoły.

Pracownia komputerowa ICIM powstała we współpracy Starostwa Powiatowego i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).