Zdalne nauczanie

  • poniżej można poszukać treści do przeglądania w ramach powtórzenia materiału lub wprowadzenia nowych treści z poszczególnych przedmiotów.
  • do treści będziemy wracać i je powtarzać po powrocie do szkoły. W zeszytach prosimy sporządzić krótkie notatki, zapisując temat, numer lekcji i datę wykonania zadania. Krótkie notatki można również zbierać na pojedynczych kartkach i trzymać je w teczce do późniejszego sprawdzenia czy oceny.

materiał z fizyki dla klasy VIIa SP (lekcja 43) trzeci tydzień marca

materiał z fizyki dla klasy VIIa SP (lekcja 44) trzeci tydzień marca

materiał z fizyki dla klasy VIIIa SP (lekcja 38) trzeci tydzień marca

materiał z fizyki dla klasy VIIIa SP (lekcja 39) trzeci tydzień marca

materiał z fizyki dla klasy Ia BR (lekcja 23) trzeci tydzień marca

materiał z fizyki dla klasy Ib BR (lekcja 24) trzeci tydzień marca

powtórzenie-utrwalenie biologia kl. Va-VIIIa „budowa i funkcje łodygi”

powtórzenie-utrwalenie biologia kl. Va-VIIIa „tkanki roślinne”

powtórzenie-utrwalenie biologia kl. Va-VIIIa „mchy”