Sierpniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej 2013

W środę 21 sierpnia 2013 roku, o godzinie 9.00 w świetlicy szkolnej, odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.