Spotkanie w ramach programu profilaktycznego.

Działania profilaktyczne w naszej szkole mają szczególne znaczenie ze względu na troskę o uczniów zarówno tych najmłodszych jak i tych starszych – gimnazjalistów a przede wszystkim najstarszych – uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Wiadomości przekazywane uczniom związane są z profilaktyką dotyczącą spożywania  alkoholu, nikotyny oraz narkotyków.