Dzień Edukacji Narodowej w Sokołowskim Ośrodku Kultury

W dniu 14 października 2011 r.,w związku z przypadającym Dniem Edukacji Narodowej, Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk zaprosił dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół podległych Starostwu Powiatowemu do Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Maria Koc – Radna Sejmiku Mazowieckiego, Mariusz Dobijański – I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, wicestarosta Powiatu Sokołowskiego Marta Sosnowska, przewodniczący Rady Powiatu Antoni Czarnocki i Prezes Sokołowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Danuta Zadrożna. Pan Starosta Iwaniuk złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Rozdane zostały nagrody dla pracowników placówek oświatowych. Uroczystość uświetniły występy zespołów działających przy szkołach podległych Starostwu Powiatowemu w Sokołowie Podlaskim.