Wernisaż Wystawy Pokonkursowej – Siedlce

W dniu 04 października 2011 roku w Siedlcach odbył się Wernisaż Wystawy Pokonkursowej Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych. Pani Urszula Sarnecka, nauczyciel plastyki, wraz z uczniami odebrała nagrody za prace dzieci.