Przegląd Małych Form Artystycznych 2011

W dniu 12 maja 2011 roku odbył się kolejny Przegląd Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Przegląd organizowany jest przez naszą szkołę co roku i obejmuje zasięgiem teren byłego województwa siedleckiego. W przeglądzie biorą udział zaprzyjaźnione placówki oświatowe oraz ośrodki szkolno-wychowawcze. Niezapomnianych wrażeń dostarczyły wszystkie występy uczniów, wychowanków. Dyplomy i nagrody dla uczestników wręczali zaproszeni goście. Sponsorami przeglądu byli nasi przyjaciele z firm i instytucji takich jak: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach, Acze Centrum Szkoleniowe w Sokołowie Podlaskim, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sokołowie Podlaskim, Sieć Sklepów Topaz w Sokołowie Podlaskim. Wszystkim serdecznie dziękujemy.